За нас

Керамичен завод Мирково

Кои сме ние?

История

Керамичен завод Мирково е собственост на Фирмата “Пролайф Технолоджи” ЕООД, която е регистрирана през V.1993 г. и tuhl Ceh2004закупува неработещата керамична фабрика в с. Мирково. След 4 месечен период на ремонтни и възстановителни работи, през септември 1993 г. производството на тухли е възстановено. Този завод е първия частен след промените през 1989 г. Фабриката работи с персонал от около 60 души непрекъснато по десет месеца годишно. IMG_0950През периода 2001-2002 г във фабриката е проведена мащабна реконструкция на глиноподготовката на стойност над 350 000 лева със собствени средства, което рязко подобрява качеството. Бурното развитие на строителството от преди кризата и недостатъчният капацитет на българските заводи доведе до внос на повече тухли от произвежданите в България. Отчитайки горепосоченото, фирмата в своята дейност е осъществявала проучване на нови находища на глини и усъвършенстване на технологичните процеси в действащата фабрика и увеличаване на капацитета. Логично развитие на тези процеси е и проектът за изграждане на нова технологична линия от съвременен тип. От 2010 г. собственика е председател на Съюза на керамиците. Производствената база е с площ над 80 000 квм на която е разположен действащ завод за керамични изделия и е в процес на пуск е нова технологична линия, от най-съвременен тип. За нейното проектиране сме събрали екип от най-добрите специалисти в Европа, България и Турция. Завода работи по уникална технология, плод на дългогодишния ни опит и усилията на тези хора.

Дейност

Основната дейност на фирмата е свързана с производството на качествени керамични изделия по най-съвременни технологии и въвеждането на доказано добри практики с цел оптимизация на производството. Стремим се да внедрим чрез нашия асортимент нови технологии в строителството, които да кореспондират директно с съвременните тенденции и изисквания в сградостроителството за енергоефективност и оптимизирани разходи.

„Пролайф Технолоджи” ЕООД е изцяло българска фирма и като такава оценява реално социалната си и друга роля в обществото.

Мисията на фирмата е да осигурява на своите клиенти висококачествени продукти, съобразени с техните потребности, като спомага за развитието и растежа на своята производствена и търговска дейност, осъществявана във високо конкурентна среда, чрез инвестиране и развитие на дейностите и човешките ресурси. Едни от най-важните елементи от фирмената политика в 20 годишната история на „Пролайф Технолоджи”ЕООД са коректното обслужване на клиентите, качествените продукти и изключително изгодните ценови условия.

ЕКИП

Управленския персонал има амбиция за иновативност и прилагане на висок стандарт във всички наши дейности, с цел да работим за постоянното повишаване и поддържане на висока удовлетвореност на нашите клиенти и дистрибутори, като има предлагаме продукти с доказани качества, обезпечени с професионализъм и опит. Стремим се да развиваме съвременен тип дистрибуция, което чрез икономическата си ефективност ни дава възможност да въвеждаме и поддържаме високотехнологично производство, да реинвестираме и да подобряваме и усъвършенстваме нашето ноу-хау.

Презгодините „Пролайф Технолоджи”ЕООД като оператор на Керамичен завод Мирково се е доказал като благонадежден български производител, работодател и партньор.

Успеха на фирмата се дължи преди всичко на стремежа за развитие, иновативност и отговорност към работата на всички членове на нашия екип.