Екология

Керамичен завод Мирково

екология

Приоритетите в съвременното строителство са свързани с енергийно-икономичната му ефективност и опазването на околната среда и здравето на хората. В този контекст, строителните материали са оценявани освен по строително-техническите им свойства а и по техните екологични параметри. При производството в Керамичен завод Мирково взимаме предвид всички въздействия на нашата продукция върху хората и околнaта среда през целия и жизнен цикъл.

Всички строителни елементи, изпълнени от керамични тела се характеризират с висока екологична рентабилност, поради тяхната дълготрайност и ниски експлоатационни разходи.

Строителната керамика е естествено съчетание на четирите животворни елемента.

ЗЕМЯ – глината е сред основните природни материали
ВОДА- водата прави възможно формоването на глината
ВЪЗДУХ-сушенето придава устойчивост на формата
ОГЪН-изпичането осигурява дълготрайността на керамиката


Производството на строителна керамика е свързано със следните аспекти по опазване на околната среда:

Икономия на енергия и ограничаване на замърсяването на въздуха в резултат на съкратени транспортни разстояния- залежите на глина се намират в непосредствена близост до завода.
Рекултвиция на терените за добив на глина.
Сведени до минимум емисии на вредни газове и прах в атмосферата чрез прилагането на съвременни технологии.
Употреба на отпадъчни продукти от металургичната, дърво-преработвателната и други промишлености и отрасли на икономиката.
Възможности за рециклиране на отпадъците в процеса на производство.
В процеса на експолатация на сградите се проявяват добрите качества на керамичните изедлия:

Безвредност за здравето на хората. Изпечената керамика не съдържа никакви вредни елементи. Строителна керамика не замърсяват по никакъв начин въздуха и не застрашават здравето на хората при изграждането и експлоатацията на елементи изградени с нея, дори и в екстремни ситуации като пожар или наводнение.
Керамичните изделия имат отлични хигиенно-строителни свойства.
По отношение на влагата зидовете изградени с керамични тела имат свойствтото да „дишат”. Поради капилярната си структора и ниската си равновесна влажност керамичните изделия поемат излишната влага и я отвеждат навън, или обратно – връщат в помещениетопри понижаване на влагосъдържанието в него. По този начин е невъзможно трайно натрупване на влага в строителните елементи и се предотвратяват следните неблагоприятни последици: развитие на плесени и микроорганизи, които имат негативни последствия над живущите и влошаване на качествата на топлоизолацията и други.
По отношение на топлоизолационната способност: Керамиката е идеално съчетание на материал с ниска топлопроводимост и висока топлина инерция, което осигурява топлоизолация перз зимата и комфорт през лятото.
По отношение на шумоизолиращат способност тухлените зидове поглъщат звука почти равномерно в целия честотен диапазон и имат коефицент на звукопоглъщане два пъти по-висок от този на бетона.
Освен основните функции, които изпъняват стените, може да се прибави и изискването за „рециклируемост”, тъй като процесите на подръжка, реконструкци и разрушаване на сградите са съпътствани от значително количество отпадъчни материали. Керамичните изделия се характеризират с голяма дълготрайност и могат да бъдат използвани повторно, което се практикува от дълбока древност. Строителната керамика подлежи на преработка, при това при относително нисък разход на енергия и без замърсяване. Рециклираните материали могат да се използват за различни строителни цели (за пълнежи и дренажни работи, за настилки, за паркови алеи и други). Строителната керамика не замърсява водите и почвите и следователно не изисква специални терени или мерки при депониране.
Керамичен завод Мирково не попада в границите на природни паркове или резервати. Според проекта „Изграждане на мрежа от защитени зони Натура 2000 в България” на територията на Керамичния завод с.Мирково не съществуват защитени зони по Директива за птиците и по Директива за местообитанията, но се намира в близост до такива по Директивата за местообитанията.

Според Директива за местообитанията най-близките защитени зони до местоположението на площадката са:

– Етрополе-Байлово (BG0001043) – територия: 27448.25xa; приблизително разстояние: 4km. северно.

– Централен Балкан – буфер (BG0001493) – територия: 129 409.06xa; приблизително разстояние: 6km. североизточно.

Според Директивата за птиците в близост до това землище не съществува защитена територия.

Поради отдалечеността на защитените територии и зони въздействия не се очакват.

Значителна част от живота ни протича на закрито. Всеки, който строи с тухли, осигурява комфорт и намалява разходите за отопление, за цял живот. Керамиката е един от най-екологичносъобразните продукти, познати на човечеството. Дълготрайността на керамиката е обусловена от това, че тя не гние, не се окислява, не старее, не се разлага, не е атакуема от микроорганизми и има висока химична устойчивост, свидетелство за което са множеството запазени антични сгради до наши дни. Тухлите не горят и не образуват вредни изпарения. Всички тези предимства намаляват вероятността от повреди на изделията или на конструкцията, в която са вградени. Така избора на керамични изделия е добра инвестиция в дългосрочен план.