Новини

Керамичен завод Мирково

продуктов каталог

ПРОЛАЙФ 12/33 N+F
ПРОЛАЙФ 25/38 N+F тежка
ПРОЛАЙФ 25/38 N+F лека
ПРОЛАЙФ 25/25 N+F лека
ПРОЛАЙФ ЧЕТВОРКА 3,85 NF

Строителната керамика е естествено съчетание на четирите животворни елемента

Приоритетите в съвременното строителство са свързани с енергийно икономичната му ефективност, опазването на околната среда и здравето на хората. В този контекст, строителните материали са оценявани освен по строително-техническите им свойства а и по техните екологични параметри. При производството в Керамичен завод Мирково взимаме предвид всички въздействия на нашата продукция върху хората и околнaта среда през целия й жизнен цикъл.

При производството в Керамичен завод Мирково взимаме предвид всички въздействия на нашата продукция върху хората и околнaта среда през целия й жизнен цикъл.

ЗЕМЯ

глината е сред основните природни материали

ВЪЗДУХ

сушенето придава устойчивост на формата

ОГЪН

изпичането осигурява дълготрайността на керамиката

ВОДА

водата прави възможно формоването на глината

Керамичните изделия са произведени чрез основни естесвени процеси: смилане, формоване, сушене и изпичане. Съставките на суровината за производство са глина и пясък, заедно с порозираща добавка. Предвид това би могло да има минимални отклонения в размерите, цвета и други. Тези отклонения са регламентирани в упоменатия продуктов стандарт. Високата порьозност на изделията, гарантира отлична адхезия с разтвора за зидане и мазилка. Предназначени за влагане в защитени зидани стени. Керамичен блок с N+F нут и федер: Не се полага разтвор във вертикалната фуга между тях.Бързина при стоежа. С вертикални отвори за по-добра якост на натиск и циркулация на въздуха по цялата дължина на зида. Така те осигуряват голяма икономия при строежа и при потреблението на енергия в построените от тях сгради. Отлични антисеизмични характеристики и издържливост срещу пожар. Дебелина на външните стените – 10 мм и повече и многокамерността на блоковете, осигуряват достатъчна здравина за устойчиво дюбелиране.