Certificates   Европейската Комисия публикува Регламент( EU № 305/2011) за маркетинга на строителните продукти, който влезе в сила от първи юли 2013 година. Този регламент бе разработен с цел да се гарантира, че новопостроените сгради в ЕС ще удовлетворяват изискванията към строителните обекти които са относно:
 
  • Механичната устойчивост и стабилност
  • Сигурност в случай на пожар
  • Хигиена, здраве и околна среда
  • Сигурност и достъпност
  • Защита срещу шум
  • Енергийна ефективност и топлосъхранение
  • Устойчиво използване на природните ресурси
 
   Европейския продуктов стандарт за глинени блокове за зидария е ЕN 771-1:2011, въведен в българското законодателство като БДС EN 771-1:2011.
   Когато даден строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт или отговаря на европейска техническа оценка, която е издадена за това, производителят съставя декларация за експлоатационни показатели.
   Чрез съставянето на декларацията за експлоатационни показатели, производителят поема отговорността за съответствието на строителния продукт с декларираните експлоатационни характеристики.
 
CONTACTS
Адрес: София 1612,
кв. Лагера,
ул. "Балканджи Йово" 9
Телефон: +35929525201
Мобилен тел:+359886243541
Email:prolife.tehn@gmail.com
Useful Links
SOCIAL NETWORKS

Follow us!

Let's be friends
Prolife Technology LTD.2013